je vlastně začátek Arboristické práce a proto jí je třeba věnovat velkou pozornost, neboť na jejím odborném provedení bude taktéž záviset v budoucnu celý život stromu a potažmo i zalesňovaného okolí.

Výsadba stromů spočívá nejen ve vlastní výsadbě stromů, ale je třeba dbát i na další aspekty pro ideální budoucí podmínky pro vysazené stromy:

– Výběr vhodných stromů pro konkrétní stanoviště.
– Hodnocení podmínek stanoviště.
– Zabezpečení příznivých podmínek pro výsadbu stromů a zeleně.
– Péče o stromky v prvních letech po výsadbě.

Vysazujeme jak malé stromky ze zahradní školky tak i větší stromy až po ty největší.
V závislosti na tvaru koruny, rozměrech daného stromu a půdních poměrech stanoviště potom volíme technologii výsadby a ukotvení stromu (park, zahrada, hřbitov, volná příroda…).
Při samotné výsadbě stromu se většinou jedná o úplnou či částečnou výměnu substrátu na stanovišti, instalaci závlahových sond, statického zajištění stromu pomocí dřevěných kůlů, jeho přihnojení, zamulčování kůrou proti výparu vody, zalití a provedení komparativního řezu. U větších stromů se pak kotví bal ještě speciálním podzemním systémem.

Výsadba stromů nebo přesazování stromů patří mezi naše hlavní dlouholeté činnosti, proto je naše práce zárukou kvality.
Výsadba stromů a dřevin – Kontaktujte nás na telefonu +420 607 172 779 nebo na emailu info@pavouci.cz a my Vám nabídneme vhodný termín a nezávaznou kalkulaci…