Odborné posudky

– posouzení zdravotního stavu stromů, jeho statických poměrů za použití nedestruktivních metod hodnocení především metodami vizuálního hodnocení.
– posuzování stromu probíhá komplexně – hodnotí se jak samotný strom, tak i jeho okolí
– důkaz se klade především na všechny významné defekty v nadzemní části stromů, především na provozní bezpečnost, nedílnou součástí je však zhodnocení zdravotního stavu stromu, jeho funkční setrvání na daném místě a mnoha dalších faktorů.
– výsledkem je rozhodnutí, zda strom odpovídá požadavkům na ponechání na daném stanovišti. Součástí zhodnocení je i návrh konkrétního ošetření.